Mostra totes les entrades de lazopaola

Projecte d’Estimulació Integral- Proyecto de Estimulación Integral.

Oferim un programa intensiu d’Estimulació Integral des de les arees de la Musicoteràpia i la Teràpia Ocupacional Pediàtrica.

 

La Musicoteràpia Infantil:

És l’area especialitzada que s’ocupa del treball amb nens de 0 a 12 anys que no tenen diagnòstic definit i tene problemes de comunicació, retard en el desenvolupament i discapacitats fisiques i psiquiques.

La Teràpia d’Integració Sensorial:

És el procés neurològic a partir del qual el nen percep, organitza i interpreta la informació que rep del mon exterior i del propi cos i, respon d’una manera adecuada (dona una resposta adaptativa).

En les sessions terapèutiques oferim estímuls propioceptius, vestibulars, tàctils, visuals i auditius, es realitzen a través de l’estimulació i, sobretot la motivació intrínseca de cada nen. Busquem en el joc que el nen doni una respostes adaptades així, facilitem al nen una millor integració dels estímuls sensorials, un funcionament neurològic i un desenvolupament més madur i òptim per construir una base sobre la que el nen crearà noves habilitats en totes les àrees del seu desenvolupament.

dossier canpau (1)

 

Ofrecemos un programa intensivo de Estimulación Integral des de les áreas de la Musicoterapia i la Terapia Ocupacional Pediátrica.

La Musicoterapia Infantil:

Es el área especializada que se ocupa de trabajar con niños y niñas de 0 a 12 años que no tienen diagnostico definido y tienen problemas de comunicación, retraso en el desarrollo y discapacidades tanto físicas como psíquicas.

La Terapia de Integración Sensorial:

Es el proceso neurológico en donde el niño percibe, organiza e interpreta la información que recibe del mundo exterior y de su propio cuerpo y, responde de una manera adecuada (da una respuesta adaptativa).

En las sesiones terapéuticas ofrecemos estímulos propioceptivos, vestibulares, táctiles, visuales y auditivos, se realizan a través de la estimulación y sobretodo la motivación intrínseca de cada niño. Buscamos en el juego que el niño dé respuesta adaptadas para facilitarle una mejor integración de los estímulos sensoriales, un funcionamiento neurológico y un desarrollo más maduro y óptimo para construir una base en la que el niño va a crear nuevas habilidades en todas las áreas del desarrollo.

dossier canpau (1)

Benvinguts! – Bienvenidos!

cp3

L’Associació de Musicoteràpia i Psicoteràpies es dirigeix a l’atenció integral de la família, a través de diferents programes per a un tractament personalitzat, utilitzant un enfoc interdisciplinari en la valoració i atenció integral del nen o adolescent i, el nucli familiar. És una associació sense ànim de lucre. Reconeguda per la Direcció General de Drets i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya i, en el registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes. Membre de la Taula d’Entitats Sanitàries de l’Ajuntament de Terrassa.

El projecte ha donat els seus primers passos a la ciutat de Terrassa a través d’un programa d’atenció amb nens amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i, Trastorns Generalitzats del Desenvolupament (TGD).


 

La Asociación de Musicoterapia y Psicoterapias se dirige a la atención integral de la familia, a traves de distintos programas para un tratamiento personalizado, utilizando un enfoque interdisciplinario en la valoración y atención integral del niño y adolescente y del núcleo familiar. Es una asociación sin ánimo de lucro. Reconocida por la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas de la Generalitat de Catalunya, y en el Registro Municipal de Entidades y Asociaciones Ciudadanas. Miembro de la Taula d’Entitats Sanitarias de L’Ajuntament de Terrassa.
El proyecto ha dado sus primeros pasos en la ciudad de Terrassa a través de un programa de atención con niños con trastorno del espectro autista (TEA), y trastornos generalizados del desarrollo (TGD).