Logopèdia

La Logopèdia està relacionada amb la comunicació i el llenguatge; es dirigeix a estudiar i intentar resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament, ús, deterioració o pèrdua de les habilitats lingüístiques en el camp del llenguatge, parla, veu, audició i lecto-escriptura. Treballem amb nens amb diferents capacitats, trastorns o discapacitats. Duem a terme una atenció personalitzada, ja sigui amb comunicació verbal o no verbal , dissenyant, ensenyant i utilitzant sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació, si és necessari.

Treballem partint de les experiències vitals dels nostres usuaris, dels seus interessos i les seves iniciatives , utilitzant materials personalitzats i de caràcter manipulatiu per millorar i aconseguir adquirir els objectius proposats per a cada nen.