Què fem? – Qué hacemos?

La Musicoterapia Infantil, és un tipus d’abordatge que des dels seus recursos, la música i el moviment desenvolupats de manera sistematitzada, té com a finalitat promoure, prevenir i restablir la salut biopsicosocial, facilitant la comunicació, l’expressió i la integració de nens amb problemes en la comunicació, en risc ambiental, i en els casos en què es compromet el vincle mare –fill, per diverses causes.

El musicoterapeuta compta amb una eina de treball distintiva: el so, musical o no, la veu i el cos; a més dels jocs, els moviments sonors, així com la utilització dels diversos instruments musicals, donen una canalització expressiva al conflicte particular de l’usuari i dels estats emocionals del mateix.

Des de la Musicoterapia treballem amb maneres de relació arcaics que ens remeten a estadis primerencs del desenvolupament evolutiu: sons, sorolls, formes, paraules, ritmes, moviments, melodies, textures, moviments i sons resultants de l’acte expressiu funcionen com a mirall de l’intern, i de les seves experiències viscudes.

La Teràpia Ocupacional Pediàtrica es basa en el joc que és la principal ocupació dels infants, (córrer, saltar, anar al parc, anar en bicicleta…) a través de la qual aprenen les habilitats bàsiques que els permet donar respostes adaptades a cada situació: l’escola (escriure, llegir, dibuixar, retallar, fer els deures…), les relacions amb els amics i la família i, participar en totes les tasques quotidianes (vestir-se, menjar, dutxar-se, preparar la motxilla…)

Per tal que un infant desenvolupi una tasca de manera funcional (posar-se les sabates, cordar-se els cordons, la cremallera, menjar, pentinar-se…) existeixen unes habilitats primàries i necessàries que treballem a través del joc, de manera que l’activitat és significativa per a ell. En general s’encarrega d’incrementar la funció independent i millorar-ne el seu desenvolupament, tenint en compte les característiques individuals de cada nen.

La Teràpia d’Integració Sensorial és el procés neurològic a partir del qual el nen percep, organitza i interpreta la informació que es rep del mon exterior i del pròpi cos per tal de respondre d’una manera adequada (donar una resposta adaptativa)

Quan hi ha una disfunció en la integració sensorial l’infant no pot interpretar correctament els estímuls sensorials que li arriben i sovint veiem que la reacció és inadequada: o una resposta desmesurada o  absència de resposta davant a l’estímul.

En les sessions terapèutiques oferim estímuls propioceptius, vestibulars, tàctils, visuals i auditius, es realitzen a través de l’estimulació i, sobretot la motivació intrínseca de cada nen. Busquem en el joc que el nen doni respostes adaptades així, facilitem al nen una millor integració dels estímuls sensorials, un funcionament neurològic i un desenvolupament més madur i òptim per construir una base sobre la que el nen crearà noves habilitats en totes les àrees del seu desenvolupament.

La Logopèdia està relacionada amb la comunicació i el llenguatge; es dirigeix a estudiar i intentar resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament, ús, deterioració o pèrdua de les habilitats lingüístiques en el camp del llenguatge, parla, veu, audició i lecto-escriptura.

Treballem amb nens amb diferents capacitats, trastorns o discapacitats. Duem a terme una atenció personalitzada, ja sigui amb comunicació verbal o no verbal , dissenyant, ensenyant i utilitzant sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació, si és necessari.

Treballem partint de les experiències vitals dels nostres usuaris, dels seus interessos i les seves iniciatives , utilitzant materials personalitzats i de caràcter manipulatiu per millorar i aconseguir adquirir els objectius proposats per a cada nen.