Qui som – Quien somos

Som un grup de professionals diplomades amb una àmplia trajectoria institucional i professional en l’àmbit socio-sanitari i terapèutic.

Paola Lazo (Presidenta)

És licenciada en Musicoteràpia per a la Universitat del Salvador de Buenos Aires, Argentina, Màster en RRHH, i Psicoterapeuta Infantil especialista en Estimulació Precoç i Rehabilitació, Especialitzada en Autisme i Psicosis Infantil. Magisteri d’Educació Musical i Professorat de Guitarra.

És investigadora del Grup HUM-SICA de la Universitat de Cadiz, realitzant treballs d’Investigació sobre Avaluació en Música i Musicoteràpia aplicada a nens i infants en etapa preescolar

Participa en activitats de AGAMUT, Associació Gaditana de Musicoteràpia d’Espanya.

Actualment és Presidenta de l’Associació de Musicoteràpia i Psicoteràpies per al tractament de la Família i, Directora de Can Pau, Centre d’Atenció Especialitzada per a nens i adults amb necessitats educatives i terapèutiques especials. És també tutora de pràctiques en el Màster de Musicoteràpia de la Universitat de Barcelona.

 

Mariona Llovera Garcia

Diplomada en Terapia Ocupacional per la Universitat Autònoma de Barcelona (EUIT). Postgrau en Psicopatologia Clínica per la Universitat Ramon Llull. Especialització en Teràpia d’Integració Sensorial per The University Southern California Division of Occupational Science and Therapy and Westwrn Psychology.  Especialització en Psicomotricitat per l’Associació Espanyola d’ensenyament Tecnico-professional.

Num.Col. 139

 

Mireia Morera Pros

Diplomada en Logopèdia per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialització en psicologia i primers Auxilis Psicològics a la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialització en transtorns de llenguatge escrit: Disgrafia, Dislèxia i Discalculia. Experta en nens i adolescents amb TEA, disminució fisica i/o psíquica. Terápia Miofuncional i estimulació bucofacial general.


Somos un grupo de profesionales diplomadas con una amplia trayectoria institucional y profesional en el ámbito socio-sanitario y terapéutico.

Paola Lazo (Presidenta)

Es Licenciada en Musicoterapia por la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina, Master en RRHH, y Psicoterapeuta Infantil especialista en Estimulación Temprana y Rehabilitación, Especialista en Autismo y Psicosis Infantil. Magisterio de Educación Musical y Profesorado de Guitarra.

Es Investigadora del Grupo HUM-SICA de la Universidad de Cádiz, realizando trabajos de Investigación sobre Evaluación en Música y Musicoterapia aplicada a niños y párvulos.
Participa en actividades de AGAMUT, Asociación Gaditana de Musicoterapia en España.
Actualmente es Presidenta de la Asociación de Musicoterapia y Psicoterapias para el tratamiento de la Familia y Directora de CanPau, Centre d`Atenció Especialitzada para niños y adultos con necesidades educativas y terapéuticas especiales. Además es Tutora de prácticas en el Máster de Musicoterapia de la Universidad de Barcelona.

Mariona Llovera Garcia

Diplomada en Terapia Ocupacional por la Universidad Autónoma de Barcelona (EUIT). Postgrado en Psicopatologia Clínica en la Universidad Ramon Llull. Especialización en Terapia de Integración Sensorial enThe University Southern California Division of Occupational Science and Therapy and Westwrn Psychology.  Especialización en Psicomotricidad en la Asociación Española de enseñamiento Técnico-profesional.

Num. col. 139

Mireia Morera Pros

Diplomada en Logopedia por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialización en psicología y Primeros Auxilios Psicológicos a la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialitzacion en trastornos de lenguage escrito: Disgrafia, Dislexia i Discalculia. Experta en niños y adolescentes con TEA, disminución física y/o psíquica. Terapia Miofuncional i estimulacion bucofacial general.

Num col. 4066