Teràpia d’Integració Sensorial- Terapia de Integración Sensorial

La Teràpia d’Integració Sensorial és el procés neurològic a partir del qual el nen percep, organitza i interpreta la informació que es rep del mon exterior i del pròpi cos per tal de respondre d’una manera adequada (donar una resposta adaptativa)

Quan hi ha una disfunció en la integració sensorial l’infant no pot interpretar correctament els estímuls sensorials que li arriben i sovint veiem que la reacció és inadequada: o una resposta desmesurada o  absència de resposta davant a l’estímul.

En les sessions terapèutiques oferim estímuls propioceptius, vestibulars, tàctils, visuals i auditius, es realitzen a través de l’estimulació i, sobretot la motivació intrínseca de cada nen. Busquem en el joc que el nen doni respostes adaptades així, facilitem al nen una millor integració dels estímuls sensorials, un funcionament neurològic i un desenvolupament més madur i òptim per construir una base sobre la que el nen crearà noves habilitats en totes les àrees del seu desenvolupament.


 

La Terapia de Integración Sensorial es el proceso neurológico a partir del cual el niño percibe, organiza e interpreta la información que se recibe del mi exterior y del propio cuerpo para responder de una manera adecuada (dar una respuesta adaptativa).
Cuando hay una disfunción en la integración sensorial el niño no puede interpretar correctamente los estímulos sensoriales que le llegan y a menudo vemos que la reacción es inadecuada: o una respuesta desmesurada o ausencia de respuesta ante al estímulo.
En las sesiones terapéuticas ofrecemos estímulos propioceptivos, vestibulares, táctiles, visuales y auditivos, se realizan a través de la estimulación y, sobre todo la motivación intrínseca de cada niño. Buscamos en el juego que el niño dé respuestas adaptadas así, facilitamos al niño una mejor integración de los estímulos sensoriales, un funcionamiento neurológico y un desarrollo más maduro y óptimo para construir una base sobre la que el niño creará nuevas habilidades en todas las áreas de su desarrollo.